Multifunkční hřiště

Městský obvod Plzeň 9Obecné informace

Provozní doba
všední dny 8.00 - 20.00
sobota, neděle, svátky 9.00 - 20.00
Pronájem hřiště
Dospělí 100 Kč/hod
Děti do 15 let 50 Kč/hod

Vlastníkem hřiště je Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 9 – Malesice, provozovatelem je Úřad městského obvodu Plzeň 9 – Malesice, Chotíkovská 72/14 Plzeň.

Hřiště s dětskými prvky a pískoviště je určeno pro děti do 12 let. Z důvodu bezpečnosti dětí smí využívat zařízení dětského hřiště pouze pod dozorem dospělého člověka.

Hřiště s umělým povrchem smí být používáno jen v souladu s provozním řádem a to ke sportům, ke kterým bylo vybudováno – tenis, malá kopaná, házená, basketbal, volejbal, nohejbal, badminton, softtenis.


Provozní a návštěvní řád víceúčelového hřiště

Obecná ustanovení

 • Vlastníkem hřiště je Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 9 – Malesice, provozovatelem je Úřad městského obvodu Plzeň 9 – Malesice, Chotíkovská 72/14 Plzeň.
 • Hřiště s dětskými prvky a pískoviště je určeno pro děti do 12 let. Z důvodu bezpečnosti dětí smí využívat zařízení dětského hřiště pouze pod dozorem dospělého člověka.
 • Hřiště s umělým povrchem smí být používáno jen v souladu s tímto provozním řádem a to ke sportům, ke kterým bylo vybudováno – tenis, malá kopaná, házená, basketbal, volejbal, nohejbal, badminton, softtenis.
 • Provozní doba:

  Hřiště s dětskými prvky Hřiště s umělým povrchem
  Duben - Září 9.00 - 20.00 9.00 - 20.00
  Říjen 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00
  Listopad - Březen Uzavřeno Uzavřeno
 • Z důvodu snížené viditelnosti může být provozní doba omezena v podzimních a zimních měsících.
 • Provozovatel může rozhodnout o dlouhodobějším uzavření hřiště v případě, že provoz hřiště bude ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
 • Vybavení hřiště je majetkem Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice. Každé úmyslné poškození sportoviště, jeho součástí a vybavení bude mít za následek uplatnění nároku provozovatele na náhradu způsobené škody.
 • Ke vstupu do oplocených hřišť sportoviště smí být použito pouze neuzamčených vrátek. Je zakázáno lezení přes plot a podlézání plotů, lezení na sloupy oplocení a ostatní konstrukce sportoviště. Nerespektování zákazů vztahujících se k provozu může být potrestáno pokutou až do výše 100 000,- Kč.
 • Veškeré závady a připomínky týkající se provozu hřiště mohou návštěvníci sdělit pracovníkům Úřadu městského obvodu Plzeň 9 – Malesice tel. 378 036 882.

Podmínky užívání hřiště s umělým povrchem

 • Zájemce o individuální sportování si hřiště může pronajmout jen v případě, že hřiště není rezervováno.
 • Pronájem hřiště je nutné objednat přes správce na tel. 604 690 733, minimálně však jeden den předem.
 • Poplatek za pronájem hřiště je pro občany: 100,- Kč za hodinu užívání hřiště pro dospělé. Pro děti do 15 let je poplatek za užívání hřiště 50,- Kč na hodinu. Poplatek je splatný předem po zarezervování hřiště u správce areálu.. Pokud nebude rezervace telefonicky zrušena nejméně 1 hodinu před objednanou dobou, budou tyto hodiny účtovány jako využité.
 • Tel. spojení na správce areálu: 604 690 733. Uživatel hřiště obdrží za poplatek číslovanou stvrzenku příjmového pokladního dokladu. Správce areálu umožní pronajímateli vstup na hřiště. Do doby pronájmu se započítává i úklid sportovního nářadí.
 • Vstup na hřiště s umělým povrchem je povolen jen ve vhodné sportovní obuvi s měkkou, hladkou podrážkou a ve vhodném oblečení. Je zakázáno vstupovat na hrací plochu v tretrách či kopačkách.
 • Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a ke sportům, ke kterým jsou určeny. Hráči společně se správcem hřiště připraví sloupky a sítě na hru, po ukončení hrací doby pomohou správci nářadí uklidit.
 • Pevně zabudované sportovní zařízení a ostatní předměty nelze nahrazovat jinými. Je zakázáno na hřiště donášet další věci, kromě sportovních potřeb. Je zakázána konzumace a nošení jídel, žvýkací gumy a nápojů (mimo neslazené vody).
 • Zjištění opakovaného nebo úmyslného poškození sportoviště, jeho součástí a vybavení, nebo nedodržování tohoto provozního řádu, může mít za následek odepření dalšího pronájmu konkrétní osobě nebo skupině osob.

Bezpečnost

 • Dětské prvky určené k hraní jsou v souladu s ČSN EN 1176-7 „Zařízení dětských hřišť“
 • Pohyb na hřišti a využívání herních prvků je na vlastní nebezpečí. Za případný úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu nebo případnou újmou na majetku osob nenese provozovatel zodpovědnost.
 • Oplocení a ostatní mobiliář splňuje bezpečností požadavky na tento druh prostoru.
 • Návštěvníci nesmí na hřiště přinášet skleněné a ostré předměty (např. lahve, nůž, nůžky, injekční stříkačky, …) a zbraně.
 • V prostoru hřiště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
 • Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na kolech, kolečkových bruslích a skateboardu.
 • Do areálu víceúčelového hřiště je umožněn vjezd vozidel údržby, záchranné služby či hasičů.
 • V případě, že dopadová plocha v zimním období zamrzne, neplní ztvrdlá plocha svůj účel a herní zařízení nelze používat.

Hygiena

 • Do prostoru hřiště je zákaz vstupu dětí (občanů) trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kteří jsou v tzv. karanténě.
 • V prostoru hřiště je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog.
 • V prostoru hřiště je zakázáno kouření.
 • Prostory hřiště nelze využívat jako toalety.
 • V prostoru hřiště se nebude provádět živá hudební produkce, ani se zde nesmí pouštět reprodukovaná hudba.
 • Do prostoru víceúčelového hřiště je zákaz vstupu zvířat!!!

Čistota a údržba

 • Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu. Odpadky musí odhazovat do určených nádob.
 • Běžná vizuální kontrola stavu hřiště bude prováděna správcem průběžně, minimálně jednou denně. Tato kontrola umožní rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním či povětrnostními podmínkami.
 • Provozní kontrola stavu hřiště bude provedena provozovatelem minimálně každé 3 měsíce.
 • Hlavní roční prohlídka bude provedena oprávněnou firmou, která vydá osvědčení o technické způsobilosti herních prvků.
 • Pravidelný úklid hřiště provádí provozovatel v období od dubna do září nejméně 2x týdně, v období od října do března nejméně 1x týdně. V rámci tohoto úklidu budou sesbírány odpadky v prostoru hřiště a vyneseny odpadkové koše. V prostoru hřiště bude pravidelně prováděno sekání trávy, průřez dřevin z hlediska bezpečnosti.
 • Výměna materiálu v dopadových plochách bude provedena dle potřeby.

Kontakt

správce areálu 604 690 733
ÚMO Plzeň 9 378 036 882